Vårt arbete

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus arbetar för att skapa glädje för de barn och familjer som kämpar i sin vardag.

Insamlingsstiftelsen arbetar för alla barn, oavsett sjukdom, så att de får leka, drömma och skratta. Så att de kan glömma allt det onda – åtminstone för en liten stund.

Hur man ansöker
Vårt arbete - Barnsjukhuset.

Vårt arbete

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus arbetar för att skapa glädje för de barn och familjer som kämpar i sin vardag på Sveriges största barnsjukhus. När barn och unga drabbas av sjukdom behövs miljöer, upplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till lek och skratt, en tillvaro som skänker tröst och hopp. Därför samlar stiftelsen in medel till insatser som kompletterar sjukhusets ordinarie vård. Det som behövs året runt, varje dag, men som inte kan finansieras med våra offentliga medel.

Musik, kulturupplevelser och syskonstödjare

Är tre exempel på alla värdefulla insatser som finansieras regelbundet och återkommande på sjukhuset tack vare insamlingen. På sjukhuset finns en egen musikstudio och ett program med kulturupplevelser. Stiftelsen medfinansierar två syskonstödjare som finns där för syskonen som lätt kan hamna vid sidan av när familjen drabbats av sjukdom. De blir värdefulla samtalspartners som har tid och möjlighet att göra roliga saker ihop med barn som behöver det.

Stunder som skapar nya krafter

Ett par gånger om året både på och utanför sjukhuset ordnar vi tillsammans med sponsorer och samarbetspartners olika aktiviteter för barnen och deras familjer. Som regel brukar vi sätta upp affischer runt om på sjukhuset där familjer i förväg kan anmäla sig för att delta. Stiftelsen skapar event i önskan att kunna ge patienter och deras familjer en paus från sin påfrestande sjukhusvardag, en paus som handlar om glädje, lek och där nya krafter skapas!

Vårdmiljöer ur barn- och ungdomars perspektiv

Med Insamlingsstiftelsens pengar, sjukhuspersonalens kunnande och inredningsbyråernas skicklighet har vi kunnat skapa inredning och vårdmiljöer som ger en mer harmonisk och positiv sjukhusvistelse. Roliga och stimulerande miljöer påverkar vårt tillfrisknande positivt. I en trivsam miljö kan man slappna av och spänningar och oro inför besöket minskar. När barnen får något annat att tänka på kan även behandlingarna bli betydligt lättare att genomföra.

Våra insatser

2022-03-31

20 behandlingsrum på TBS

Det nya Barnsjukhuset/ TBS (tillbyggnad Barnsjukhuset) som står klart 2021 kommer få 20 nya lekfulla behandlingsrum, tack vare ett glädjande samarbete mellan Insamlingsstiftelsen och hockeyklubben Frölunda Indians. Under 2020...

Läs mer
2023-01-17

Akut korttidsavdelning barn

Akut korttidsavdelning barn har under 2022 renoverats med hjälp av medel från Insamlingsstiftelsen. Avdelningen har på initiativ från sjukvårdspersonalen förvandlats till ett skogstema med hjälp av finansiering från Insamlingsstiftelsen. –...

Läs mer
2022-03-31

Akvarier

Vi finansierar 10 akvarium runt om på barnsjukhuset i väntrummen och på avdelningar. Akvarierna sprider lugn och ro med sina vackra undervattensmiljöer. Studier visar att ett akvarium till och...

Läs mer
2022-03-31

Anorexi & Bulimi

En stressfri vårdmiljö togs fram för att ge en lugn och trygg sinnesstämning. Patienten möts av en miljö som designats för att ge bästa möjliga förutsättningar till avkoppling och...

Läs mer
2022-03-31

Barnakuten

Sedan 2010 har Insamlingsstiftelsen bidragit till att göra om behandlingsrum och väntrumsmiljöer på barnakuten vid Drottning Silvias barnsjukhus. Varje rum är baserat på en berättelse om ett djur och...

Läs mer
2022-03-31

Barnsjukhusets dag på Liseberg

Som en del av vårt partnerskap med Liseberg har vi möjlighet att dela ut entré- och åkpass till Barnsjukhusets avdelningar. Barn tillsammans med sina syskon och föräldrar får en...

Läs mer
2022-03-31

BUP Frölunda

I mars 2014 invigdes BUP Frölundas nya väntrum. Från att ha varit kalt och lite opersonligt har det nu blivit varmt, ombonat och mer trivsamt. Barn och ungdomar beskriver...

Läs mer
2022-03-31

Diabetes

Diabetesmottagningen på Barnsjukhuset har under 2020 fått klart sitt väntrum som renoverats med medel ifrån insamlingsstiftelsen.

Läs mer
2022-07-13

Filmlicens

Varje fredag inleder lekterapin eftermiddagen med film och popcorn tillsammans med de barn, syskon och föräldrar som har möjlighet att delta. Filmvisningen är möjlig tack vare finansierad filmlicens från...

Läs mer
2022-03-31

Fysiologen

På barnfysiologen möts du av våren redan i väntrummet. Här kan patienterna koppla av en stund bland gröna soffor och blommande fruktträd. Förutom väntrummet är det två behandlingsrum och...

Läs mer
2022-03-31

Fysioterapin

I väntrummet Gläntan på fysioterapin är temat naturen och bakom projektet står inredaren Christina Öinert Persson från New Rooms. Önskan har varit att skapa en hoppfull plats som kan...

Läs mer
2022-03-31

Gosedjur

Många avdelningar på barnsjukhuset har förutom mindre stickpresenter även gosedjur och nallar att dela ut till barnen. Ibland får vi nya gosedjur skänkta till oss från företag som IKEA...

Läs mer
2022-03-31

Haj på daj

I november 2019 invigdes sällskapsrummet ”Haj på daj” som är beläget i stora entrén bredvid det gamla skeppet. Rummet är en plats dit familjerna kan gå och slappna av...

Läs mer
2022-03-31

Hjärtmottagningen

Hjärtmottagningen har under 2020 fått medel till att göra om i tre mottagningsrum, Skogsrummet, Himmelsrummet och Pandarummet. Rummen har fått fler och mer spännande ljuskällor i form av både...

Läs mer
2023-01-17

Julpynt

Varje år julpyntar Insamlingsstiftelsen, tillsammans med volontärer och partners, barnsjukhuset. Julpyntet är möjligt tack vare insamlat medel till Insamlingsstiftelsen. Nytt för 2022 är rådjursfamiljen med ljusslingor som lyser upp...

Läs mer
2022-03-31

Kliniskt Träningscentrum

Ett särskilt rum för introduktion och utbildning av teknisk apparatur ska hjälpa såväl personal som föräldrar att på ett säkert sätt hantera den medicinska utrustningen. Barnsjukhusets Kliniska TräningsCentrum (KTC)...

Läs mer
2022-03-31

Kulturella upplevelser

Insamlingsstiftelsen finansierar olika kulturella upplevelser på sjukhuset som teater, dans- och musikföreställningar. Det kan vara kreativa verkstäder, drop-in aktiviteter på avdelningarna eller föreställningar i allrummet och entrén. Dansronden, Longkalsong...

Läs mer
2022-03-31

Lekfulla fordon

Insamlingsstiftelsen finansierar inköp av olika typer av lekfordon till sjukhuset. En Race Runner (cykel vid funktionshinder) har bland annat köpts in till regionhabilitering dit barn och ungdomar med olika...

Läs mer
2022-03-31

Leksaker & Pyssel

Insamlingsstiftelsen förser barnsjukhusets lekterapi och olika avdelningar med leksaker, pyssel, böcker och film. Ofta tar vi emot gåvor från olika företag utifrån önskelistor från sjukhuset. Allt som tas emot...

Läs mer
2022-03-31

Lekslottet

Lekslottet i nya Barnsjukhusets/ TBS (tillbyggnad Barnsjukhuset) trädgård har köpts in och finansierats av insamlingsstiftelsen. Lekslottet kommer ifrån företaget Monstrum i Danmark som även tillverkar lekytorna på Liseberg.

Läs mer
2022-07-13

Maskoten Plåster

Sjukhusets alldeles egna maskot Plåster som gjorde premiär i maj 2022 efter att namnet röstats fram av barn och personal. Figuren är framtagen av konstnären Joakim Ojanen som tidigare...

Läs mer
2022-03-31

Musikstudion

Musik kan påverka våra känslor och vår sinnesstämning. På Drottning Silvias barnsjukhus finns musikstudion och en musikpedagog som ger barn och ungdomar möjlighet att fly ”vardagen” på sjukhuset och...

Läs mer
2022-03-31

Neurologen

Neurologen har fått ett lekfullare väntrum och en skog i ett av behandlingsrummen. På neurologmottagningen undersöker man hjärnan, ryggmärgen, nerver och muskler för att ta reda på vilken behandling...

Läs mer
2022-03-31

Röntgen

I juni 2015 invigdes de nya väntrumsmiljöerna på röntgenavdelningen. Denna sjukhusmiljö är numera fylld med maritima och nautiska detaljer. Här kan barnen spela spel på interaktiva skärmar, handla i...

Läs mer
2022-03-31

Sinnenas rum

Sinnesstimulering används inom vården bland annat för att öka välbefinnandet hos individen. Det är bra för alla, men särskilt för personer som av olika anledningar har svårare att uppfatta...

Läs mer
2022-03-31

Sjukhusclowner

Sjukhusclownerna finns flera dagar i veckan på Drottning Silvias barnsjukhus. De skapar förtroende och sprider glädje och minnesvärda stunder och det mycket värdefulla arbete som clownerna utför är möjligt...

Läs mer
2022-03-31

Stickpresenter

Att få en liten uppmuntrande present efter en jobbig behandling på sjukhuset betyder mycket. Presenten blir ofta en symbol eller ett minne för tiden då barnet var sjuk och/...

Läs mer
2023-01-17

Syskoncyklar

Lekterapins syskonstödjare har fått en lådcykel tack vare insamlade medel från Insamlingsstiftelsen. Cykeln underlättar för våra pedagoger att kunna göra utflykter med syskonen till patienterna på barnsjukhuset. Den kommer...

Läs mer
2022-03-31

Syskonstödjare

När ett barn blir sjukt hamnar omedvetet nästan allt fokus på det sjuka barnet i familjen, de andra barnen som är friska hamnar lite vid sidan av. Det är...

Läs mer
2022-03-31

Teknik

Akuten och regionhabilitering har under 2020 fått beviljat inköp av VR-glasögon som används vid avledning vid smärtsamma procedurer och för att främja motoriken vid habilitering/ rehabilitering. Även inköp av...

Läs mer
2022-03-31

Terapihundar

Sociala tjänstehundar har blivit allt vanligare inom vuxenvården. Deras närvaro har visat på flera positiva och läkande effekter hos både gamla och svårt sjuka. Därför finansierar Insamlingsstiftelsen terapihunden Hjördis...

Läs mer
2022-03-31

Volvodagen

Med jämna mellanrum arrangerar Insamlingsstiftelsen Barnsjukhusets dag på Volvo i Torslanda, då familjer får en härlig eftermiddag med olika aktiviteter. Man kan till exempel få se en uppvisning med...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev