Sinnenas rum

Sinnesstimulering används inom vården bland annat för att öka välbefinnandet hos individen. Det är bra för alla, men särskilt för personer som av olika anledningar har svårare att uppfatta och urskilja sinnesintryck och därmed behöver kraftigare stimuli än andra. Idag finns fyra stycken sinnenas rum på Drottning Silvias barnsjukhus. Det första byggdes på lekterapin 2002. Det var också det allra första i sitt slag på sjukhus i Sverige. I detta unika rum finns stjärnhimmel, musikbädd, vattenpelare, ljusspel och fiberoptik. Här stimuleras sinnena i en lugn och rofylld miljö allt efter behov. Ett oroligt barn, kan komma till ro, ett barn med smärtor efter en operation kan lättare slappna av eller en familj i kris kan få en stund tillsammans ifrån sjukvårdssituationen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev