Om oss

Vad gör stiftelsen?

Stiftelsen har funnits sedan 2000. Vi samlar in pengar och gör olika samarbeten för att kunna tillföra saker, miljöer, upplevelser och aktiviteter som ger glädje och en ökad livskvalitet för barn, unga och deras familjer på Drottning Silvias barnsjukhus. Det som behövs när man drabbats av sjukdom utöver ordinarie vård och som inte kan finansieras med offentliga medel.

Verksamheten har ett 90 – konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Det är sjukhusets personal som söker pengar till insatser och projekt och insamlingsstiftelsens styrelse som godkänner ansökningarna.

Vem är vi till för?

Vi ska hjälpa barn och unga som vårdas inom sjukhusets verksamhet, och deras familjer. Det är sjukhusets personal som söker pengar till insatser och projekt från insamlingen, utifrån behov som de ser i sin vardag. Insatserna är till för alla mellan 0 till 18 år som innefattas av sjukhusets vård oavsett vilken sjukdom man drabbats av. Det innefattar fysiska sjukdomar och psykisk ohälsa.

Hur arbetar vi?

Stiftelsen är en liten organisation. För att driva verksamheten finns tre personer anställda på heltid. Tack vare ett starkt nätverk av samarbetspartners och volontärer som blivit en ovärderlig hjälp i de flesta sammanhang försöker vi göra så mycket som möjligt med små resurser.

Stiftelsen

Stiftelsen har byggts upp med små medel och ideella krafter har dominerat projektteamet. I dagsläget är det tre personer som arbetar heltid. Vid större arrangemang och projekt förstärks organisationen med hjälp av ideella insatser. För vissa större arrangemang och projekt kan organisationen förstärkas, men främst med ideella insatser.

Lisa Tisell - Barnsjukhuset.

Lisa Tisell

Josefin Aldenborn - Barnsjukhuset.

Josefin Aldenborn

Felicia Gullstrand - Barnsjukhuset.

Felicia Gullstrand

Styrelsen

Stiftelsens styrelse fattar beslut om stiftelsens inriktning och vilka projekt som stiftelsen skall stödja. Här fattas även alla formella beslut kring stiftelsens arbete och organisation. Styrelsen består stadgeenligt av sju personer. Tre medlemmar skall erbjudas plats ex officio (två personer från styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) samt områdeschefen för Drottning Silvias barnsjukhus). Detta ger en övergripande koppling till sjukhuset, som är viktig för en effektiv användning av insamlade medel.

Stiftelsen revideras av auktoriserad revisor och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland samt av Svensk Insamlingskontroll.

Palle Stenberg - Barnsjukhuset.

Palle Stenberg

Ordförande Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias barnsjukhus

Cecilia Dalman Eek - Barnsjukhuset.

Cecilia Dalman Eek

Vice ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse

Kate Abrahamsson - Barnsjukhuset.

Kate Abrahamsson

Områdeschef Drottning Silvias barnsjukhus

Eira Stokland - Barnsjukhuset.

Eira Stokland

Strateg för Drottning Silvias barnsjukhus

Anders Goliger - Barnsjukhuset.

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansök om anslag

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus vill bidra till bättre miljö och trivsel på sjukhuset och stödja ”det friska hos det sjuka barnet”.

Ansök om anslag

Dokument

Här hittar du årsrapporter och stadgar för insamlingsstiftelsen.

Se dokument

Vårt arbete

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus arbetar för att skapa glädje för de barn och familjer som kämpar i sin vardag.

Vårt arbete

Prenumerera på vårt nyhetsbrev