Syskonstödjare

När ett barn blir sjukt hamnar omedvetet nästan allt fokus på det sjuka barnet i familjen, de andra barnen som är friska hamnar lite vid sidan av. Det är för dessa barn som syskonstödjarna finns.

De två syskonstödjarna Johan och Jennie träffar dagligen syskon till barn som behandlas för olika sjukdomar. Allvarliga diagnoser medför ofta långa behandlingstider och då hamnar lätt det friska barnet i skymundan. Syskonstödjarna har tid att se syskonen och sätta hen i centrum för en stund. Tillsammans kan de hitta på roliga saker både på och utanför sjukhuset.

Syskonen får möjlighet att prata om sin situation, sin oro för sin sjuka syster eller bror och kan med hjälp av syskonstödjarna få svar på sina frågor och bli mer delaktiga i vad som sker i den pågående behandlingen. Barnen får också möjlighet att komma i kontakt med andra syskon och få nya vänner. Syskonstödjarna kommer man i kontakt med via lekterapin. De finns till för alla familjer på sjukhuset oavsett avdelning eller sjukdom. Träffarna är ofta i Lekterapins lokaler, men ibland tar de med syskonen på olika aktiviteter utanför sjukhuset som exempelvis bio, cafébesök eller promenader.

Syskonträffar ordnas (normalt sett) varje vecka där syskon från olika avdelningar möts. Tid och plats för träffarna finns på anslagstavlorna runt om på sjukhuset. Det är Insamlingsstiftelsen som tillsammans med sjukhuset som står bakom finansieringen av syskonstödjarna. De är utbildade pedagoger med lång erfarenhet av barn och ungdomar. Du kan nå syskonstödjarna Johan och Jennie via syskonstodjare@vgregion.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev