Terapihundar

Sociala tjänstehundar har blivit allt vanligare inom vuxenvården. Deras närvaro har visat på flera positiva och läkande effekter hos både gamla och svårt sjuka. Därför finansierar Insamlingsstiftelsen terapihunden Hjördis som ett komplement till barnens medicinska behandling. Hjördis är en certifierad terapihund, en engelsk springer spaniel. Hon har redan vunnit mångas hjärtan på Drottning Silvias barnsjukhus.

Träffarna sker som regel utomhus i Lydias Trädgård och information kring tider sitter på anslagstavlor runt om på sjukhuset. Hjördis är alltid nybadad när hon kommer och det råder god hygien med handsprit före och efter besöken. Läs mer om Hjördis besök på vår Facebooksida. Terapihundar som Hjördis ingår gruppen sociala tjänstehundar. Det betyder att de arbetar mot tredje person med sin förare.

I Sverige har terapihundar blivit allt vanligare inom vuxenvården och de används bland annat på demensboenden, inom kriminalvården och i psykiatrin. De är inte lika vanliga inom barnvården, men tidigare erfarenheter och studier från andra länder har visat på goda effekter. De har till exempel visat sig att deras närvaro har lindrat stress och oro inom psykiatrin och inom den geriatriska vården. När patienterna umgicks med hunden ökade halterna av lugnande hormoner så som kortisol och oxytocin vilket fick till följd att de kände mindre smärta.

I studier inom palliativ vård vid livets slutskede har terapihundarna kunnat lindra känslan av ensamhet, skänka tröst, motivation och trygghet. Mot bakgrund av tidigare studier så kan barn och ungdomar som lider av depressioner, oro eller ångest vara hjälpta av en terapihund. Hjördis har spridit mycket glädje bland både patienter och personal och gör en stor insats för svårt sjuka barn.

Här kan du läsa mer om Hjördis och vad hennes besök betyder för barnen på sjukhuset.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev