AstraZeneca

AstraZeneca har stöttat Insamlingsstiftelsen vid två tillfällen med att bidra pengar som de samlat in via deras interna motionslopp.

AstraZeneca - Barnsjukhuset.

En sommardag i början av juli 2022 besöktes barnsjukhuset av ett par medarbetare från AstraZeneca för en checköverlämning. En intern stegtävling på AstraZeneca genererade ett bidrag på 50 000 kronor som gör det möjligt för Stiftelsen att skapa guldkant för barnen och deras familjer.

”Tillsammans gick våra medarbetare på AstraZeneca i Göteborg 137 546 km under en fyra veckor lång stegtävling för Drottning Silvias barnsjukhus. Pengarna som samlades in under stegtävlingen gick till Insamlingsstiftelsens arbete med att förbättra livet för sjuka barn och deras närstående. En verksamhet som ligger nära våra hjärtan och vårt syfte som företag.”

Marie Örn, projektledare på AstraZeneca

AstraZeneca - Barnsjukhuset.

Under våren 2023 hade AstraZeneca återigen sitt interna motionslopp Charityrun där anmälningsavgiften gick till vår verksamhet. Cirka 300 medarbetare i Göteborg bidrog därmed till 74 000 kr som kommer skapa mycket glädje framöver.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev