Kliniskt Träningscentrum

Ett särskilt rum för introduktion och utbildning av teknisk apparatur ska hjälpa såväl personal som föräldrar att på ett säkert sätt hantera den medicinska utrustningen.

Barnsjukhusets Kliniska TräningsCentrum (KTC) är det första i landet, som riktar sig direkt till barnsjukvård. Den snabba utvecklingen av nya metoder och teknisk apparatur kräver introduktion, kontinuerlig utbildning och uppdatering. Detta är viktigt för att barnen och familjerna skall få möta tryggheten i säkra medarbetare och gemensamma metoder överallt i vården. KTC skapar dessa förutsättningar. Här finns simulatordockor och audiovisuell utrustning för att träna och utvärdera enskilda insatser och samarbete i grupp både i akutsituationer och i träningsstationer för diverse mindre procedurer. I modern sjukvård tar föräldrar ett stort ansvar för vården av egna barn med olika sjukdomstillstånd, som kräver teknisk utrustning. De har också behov av träning och uppdatering, som KTC kan erbjuda. Om till exempel barnet har stomi kan föräldrarna behöva instruktioner till hur man byter påsar med mera som de kan lära sig genom att träna på dockorna innan de ska hjälpa sina barn. KTC kunde förverkligas tack vare en gåva från Stena AB avsedd att finansiera verksamheten under tre år. Detta är ett av flera exempel på att man med hjälp av externa medel kan fånga upp och stimulera ett nytänkande inom vården.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev