Fysioterapin

I väntrummet Gläntan på fysioterapin är temat naturen och bakom projektet står inredaren Christina Öinert Persson från New Rooms. Önskan har varit att skapa en hoppfull plats som kan förmedla en positiv känsla och fungera som en paus från det sjuka hos barnen. Med namnet Gläntan tänker vi oss ett fysiskt mellanrum i skogen som öppnar sig. Fysioterapin kan fungera precis som den ljusa glimten i vårdförloppet, säger Karin Drakenberg, fysioterapeut och ansvarig från sjukhusets planeringsgrupp.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev