Ansökan till Insamlingsstiftelsen

Ansökningar tas endast emot från personalen som arbetar på Drottning Silvias barnsjukhus

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus vill bidra till bättre miljö och trivsel på sjukhuset och stödja ”det friska hos det sjuka barnet”. Det gör stiftelsen bland annat tillsammans med personalen på sjukhuset, genom att ta emot ansökningar och förslag på hur vi kan förgylla tillvaron på barnsjukhuset.

Exempel på projekt/åtgärder som fått stöd

 • Sjukhusclowner
 • Syskonstödjare
 • Läkande trädgårdar
 • Sinnenas rum
 • Akvarier på sjukhuset
 • Väntrumsmöblering
 • Stickpresenter
 • Biobiljetter

Att ge stöd till att motivera och utbilda personal i att ta ännu bättre hand om våra patienter och deras anhöriga är också ett led i Insamlingsstiftelsens aktiviteter. Det bör då gälla sådant som går utöver vanlig vidareutbildning och verkligen underlättar barnens sjukhusvistelse och påskyndar deras habilitering. Det kan även röra sig om utbildning och erfarenhetsutbyte som utvecklar personalens förmåga att ge extra stöd, trygghet och stimulans till patienterna.

Exempel på projekt/åtgärder som inte fått stöd

 • Insatser som ingår i ordinarie sjukhusvård eller verksamhet som t.ex. TV
 • Utrustning i vårdmiljö
 • Enstaka möbler som inte omfattas av ett tydligt inredningskoncept

Vem kan söka medel?

Initiativ kan komma från alla medarbetare vid Drottning Silvias barnsjukhus. Ansökan skall vara avstämd med VEC eller VC, som med sin underskrift skall bekräfta att initiativet är genomförbart och angeläget och kommer att genomföras om det beviljas stöd av Stiftelsen.

Ansökningsdatum 2024

17 januari
24 april
21 augusti
6 november

Återkoppling på din ansökan lämnas ca 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

Här ansöker du

Innan du ansöker – det är obligatoriskt att läsa igenom vår guide för hur du fyller i din ansökan, vänligen ladda ner vår instruktion i PDF-format. Ansökningar som inte är kompletta kommer ej beviljas.

För att din ansökan ska behandlas och eventuellt beviljas behöver den

 • Motivering till ändamålet, vilket är att skapa glädje för barnen
 • Beskrivande bilder
 • Offert från leverantör
 • Tydligt inredningskoncept vid denna typ av ansökan

Att ansöka om anslag (PDF)

Ansök här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev