Läkande trädgårdar

Studier har visat att trädgårdens rum och naturens läkande krafter kan verka rehabiliterande. Den kan fungera rogivande, skapa stimulans eller vara en social mötesplats och en grön oas vid sidan om den ordinarie sjukhusmiljön. Insamlingsstiftelsen finansierar två läkande trädgårdar Inom Drottning Silvias barnsjukhus.

Den ena är lokaliserad vid Lekterapin (Lydias Trädgård) och den andra på korttidsavdelningen för BUP (Slottis). Syftet med läkande trädgårdar är att främja barnens tillfrisknande med hjälp av vår natur. För barn och ungdomar som har drabbats av svåra sjukdomar som till exempel  cancer och cystisk fibros, trauman såsom bilolyckor och brännskador eller psykisk ohälsa så som depression, ångest eller oro kan det vara skönt att kunna lämna den vanliga sjukhusmiljön ett tag och bara slå sig till för en stunds reflektion eller lek.

Lydias Trädgård är en plats för lek men också för vila. I denna lummiga innergård väntar Madicken-gunga och sköna liggstolar på sommaren med bra lekytor och leksaker för barnen. Trädgården används året runt och på vintern genomförs aktiviteten ”Nu tänder vi Lydias Vinterträdgård” tillsammans med Liseberg. Då tänds hela trädgården upp och detta sker varje år ett par veckor innan jul. Trädgården har fått sitt namn efter Lydia, som älskade att vara på Lekterapin. Det är många som har skänkt bidrag till hennes minne och trädgården utvecklas i samråd med hennes familj. Hjärtligt välkomna till denna underbara plats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev